โครงสร้างสมาคมฯสมัยที่ 21
โครงสร้างสมาคมฯสมัยที่ 21

จำนวนผู้เข้าชม

blog counter

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่หนึ่งการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น วันที่ 10 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนังสือขอเชิญสมัครฝึกอบรมบีทีซี.วิสามัญ ส.ค. 2561 มีลายเซ็นต์

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่  14 - 20  ตุลาคม  2561